(เปิดร้าน 08/02/2560 : อัพเดท 16/06/2562)
SIM-8E88 (ซิม เอ๊กอีเอ๊กเอ๊ก)
"เบอร์มงคล (คุณภาพดีเยี่ยม) คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ บริการจัดส่งด้วยความรวดเร็ว มีการซื้อขายจริงทุกเบอร์ ✧ทุกเบอร์ตรวจสอบได้ ชัดเจนก่อนโอนเงินทุกครั้ง"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 05 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้า FB จัดส่งโดยตรง 0xx-789-5514
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-959-5926
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-966-2895
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-563-5195
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-879-2441
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-556-2356
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-246-4565
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-245-1565
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-639-6565
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-591-5363
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-646-5556
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-242-9565
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-639-5656
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-242-6465
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-245-6456
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-289-5235
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-936-6656
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-639-9465
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-236-5565
คุณเอ๋ว จัดส่งโดยตรง 0xx-789-8917
คุณเอ๋ว นัดรับ 0xx-424-6942
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-249-6565
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-423-9415
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-295-9364
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-636-3956
ลูกค้าเบอร์เด็ด รับหน้าร้าน 0xx-645-5445
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-445-5456
พี่ปุ๊ จัดส่งโดยตรง 0xx-878-9514
พี่ปุ๊ นัดรับ 0xx-356-5456
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-191-9456
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-364-2456
ลูกค้าเบอร์เด็ด รับหน้าร้าน 0xx-414-5156
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-364-6656
วันที่ 04 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณก้อย จัดส่งโดยตรง 0xx-249-6365
คุณปุ๊ จัดส่งโดยตรง 0xx-562-8965
คุณปุ๊ จัดส่งโดยตรง 0xx-328-9356
วันที่ 02 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้า F/B รับหน้าร้าน 0xx-692-4245
พี่กวาง นัดรับ 0xx-978-9715
ลูกค้า เบอร์เด็ด รับหน้าร้าน 0xx-888-2636
คุณปอ นัดรับ 0xx-289-4688
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-329-8789
คุณปอ จัดส่งโดยตรง 0xx-263-6645
คุณปอ จัดส่งโดยตรง 0xx-232-4551
น้องผิง จัดส่งโดยตรง 0xx-263-2465
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-363-6656
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-456-5688
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-642-6656
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-156-2956
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-429-9919
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-365-6945
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-645-4494
คุณคารีน่า จัดส่งโดยตรง 0xx-324-5693
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-232-4424
คุณคารีน่า จัดส่งโดยตรง 0xx-192-9829
ลูกค้า F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-195-4549
คุณคารีน่า จัดส่งโดยตรง 0xx-915-9266
วันที่ 01 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณโบว์(ตรัง) นัดรับ 0xx-326-3664
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ปอ รับหน้าร้าน 0xx-153-6516
ลูกค้าจากเบอร์เด็ด นัดรับ 0xx-879-9874
ลูกค้าfacebook นัดรับ 0xx-591-5463
คุณพรเทพ รับหน้าร้าน 0xx-515-5956
คุณพรเทพ รับหน้าร้าน 0xx-515-9199
แอนนี่ รับหน้าร้าน 0xx-345-6456
แอนนี่ รับหน้าร้าน 0xx-245-6465
ลูกค้าเบอร์เด็ด รับหน้าร้าน 0xx-236-2324
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณอรชุดา รับหน้าร้าน 0xx-546-3965
ลูกค้าF/B รับหน้าร้าน 0xx-394-4465
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พี่บ๊อน รับหน้าร้าน 0xx-659-6565