(เปิดร้าน 08/02/2560 : อัพเดท 23/03/2562)
SIM-8E88 (ซิม เอ๊กอีเอ๊กเอ๊ก)
"เบอร์มงคล (คุณภาพดีเยี่ยม) คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ บริการจัดส่งด้วยความรวดเร็ว มีการซื้อขายจริงทุกเบอร์ ✧ทุกเบอร์ตรวจสอบได้ ชัดเจนก่อนโอนเงินทุกครั้ง"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้า FB นัดรับ 0xx-792-6623
วันที่ 16 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-519-5915
น้องทราย รับหน้าร้าน 0xx-639-9556
ลูกค้าFB รับหน้าร้าน 0xx-645-4414
ลูกค้าFB รับหน้าร้าน 0xx-246-5915
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-194-2415
ลูกค้า FB รับหน้าร้าน 0xx-424-5459
ลูกค้าFB นัดรับ 0xx-195-3265
ลูกค้า เบอร์เด็ด นัดรับ 0xx-693-2423
พี่กมล นัดรับ 0xx-624-9565
นิว จัดส่งโดยตรง 0xx-429-3664
วันที่ 15 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้า FB จัดส่งโดยตรง 0xx-963-9545
ลูกค้า FB รับหน้าร้าน 0xx-635-9559
ลูกค้า FB รับหน้าร้าน 0xx-693-2659
ลูกค้า FB นัดรับ 0xx-646-6656
ลูกค้า FB รับหน้าร้าน 0xx-645-5665
ลูกค้า FB นัดรับ 0xx-635-9955
ลูกค้าเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-642-3965
วันที่ 14 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พี่คนสวย รับหน้าร้าน 0xx-941-4459
น้องหลั่น รับหน้าร้าน 0xx-692-9456
FB จัดส่งโดยตรง 0xx-794-2897
FB จัดส่งโดยตรง 0xx-642-8239
พี่กมล จัดส่งโดยตรง 0xx-653-9365
ทราย จัดส่งโดยตรง 0xx-445-4454
ลูกค้าจากเบอร์เด็ด จัดส่งโดยตรง 0xx-221-2341
ลูกค้าจากFB จัดส่งโดยตรง 0xx-945-5463
ลูกค้าจากFB จัดส่งโดยตรง 0xx-698-6682
ลูกค้าจากFB จัดส่งโดยตรง 0xx-978-2965
ลูกค้าจากFB จัดส่งโดยตรง 0xx-623-6296
ลูกค้าจากFB จัดส่งโดยตรง 0xx-936-5456
วันที่ 08 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ราชิต SR 2-211484591094 0xx-159-4245
คุณ ศักดิ์นริน ED732141936TH 0xx-626-2415
วันที่ 05 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
FB รับหน้าร้าน 0xx-446-3628
ลูกค้าเบอร์เด็ด รับหน้าร้าน 0xx-416-3968
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-364-5956
แอนนี่ รับหน้าร้าน 0xx-101-0501
แอนนี่ รับหน้าร้าน 0xx-338-8996
พี่คนสวย จัดส่งโดยตรง 0xx-449-8928
พี่คนสวย จัดส่งโดยตรง 0xx-424-6997
ลูกค้าหาดใหญ่ จัดส่งโดยตรง 0xx-424-4941
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-456-4232
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-329-5963
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-292-4463
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-292-6641
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-236-1453
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-445-3664
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-249-7935
ลูกค้าFB จัดส่งโดยตรง 0xx-364-6428
วันที่ 02 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พี่ปอ รับหน้าร้าน 0xx-826-4569