(เปิดร้าน 13/06/2560 : อัพเดท 17/07/2562)
Sim565
"ขายเบอร์มงคล เบอร์สวย เบอร์ดี เบอร์เสริมบารมี เบอร์นำโชค เบอร์นำทรัพย์มงคล ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเบอร์มือถือเข้ามาได้ทาง LINE ID : Sim.565 Tel : 082-5545651 หรือสั่งผ่านที่หน้าเว๊บไซต์ www.sim565.com"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
อัจฉรา Ew368589668th 0xx-294-4662
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
แคทรียา Ev805742390th 0xx-291-5649
ไพศาลี​ Ev805742267th 0xx-293-5696
จิณัฐตา Ev805742409th 0xx-619-1492
นิสลา ew368589610th 0xx-292-6242
ณิชชา ew368589623th 0xx-445-2499
พูนทรัพย์ ew368589637th 0xx-292-4453
ชนิดาภา ew368589645th 0xx-653-9693
ยันยงค์ ew368589654th 0xx-989-9266
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
นฤมล ev805742641th 0xx-291-4953
กิตติภัค ev805742369th 0xx-563-5366
อาทร ev805742386th 0xx-447-9242
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พระมหาเก่ง ev805742222th 0xx-994-4428
วิไลพร ev805742236th 0xx-299-2297
สมบัติ ew367862371th 0xx-996-4266
นิมิตร ev805742338th 0xx-994-4461
จิรพรรณ en349530639th 0xx-419-1962
บัวรัน ev805742240th 0xx-464-7954
นิค ev805742253th 0xx-616-9464
พลอย นัดรับ 0xx-299-2498
เก่ง นัดรับ 0xx-994-4469
พระวรกร ev805742298th 0xx-445-1452
โอ๋ ev805742275th 0xx-298-7982
ระพีพร ev805742307th 0xx-294-2691
ศิริมาส ev805742315th 0xx-497-4598
ระพีพร ev805742307th 0xx-292-6419
พระธีระ ev805742324th 0xx-994-1497
วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ชิณัฐญา ev805742219th 0xx-964-6146
ภัครภร ew999186356th 0xx-445-9255
จำเนียร ew367862345th 0xx-941-5369
สำรวย ev805742196th 0xx-446-4525
วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ณัฐธิดา ev805742179th 0xx-991-5524
วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
วิมลจันทร์ ev805742050th 0xx-415-3598
ทีฆโชค en349531002th 0xx-562-8297
ณัฐธิดา ev805742179th 0xx-514-2566