(เปิดร้าน 01/02/2561 : อัพเดท 25/05/2562)
VM Bermongkol
"เบอร์พิเศษระดับ PREMIUM สำหรับคนพิเศษ... (HOT PRO!! ลดทั้งร้าน 15% ถึงสื้นปี 2562....เท่านั้น!!!)"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณปุ๊ย จัดส่งโดยตรง 0xx-593-6656
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณกานนา FAM0003987765 0xx-444-6594
คุณสุธาเมศ FAM00003987761 0xx-915-5553
คุณอัสสวัชร FAM00003987763 0xx-651-4199
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณวิทยา WDIS000074546 0xx-635-1454
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณพัค FAM0003817568 0xx-235-4559
คุณหมู FAM00003817566 0xx-239-5424
คุณทราย จัดส่งโดยตรง 0xx-919-5654
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณอ้อน จัดส่งโดยตรง 0xx-289-6355
คุณแนน จัดส่งโดยตรง 0xx-459-3655
วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณศุภกิจ FAM0004028847 0xx-916-6363
วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
คุณอุ้ม นัดรับ 0xx-415-9782