(เปิดร้าน 20/03/2561 : อัพเดท 15/06/2562)
นุสรา เบอร์ดีดี
"ทุกเบอร์ + ค่าส่ง 50 บาท มีพวงกุญแจเรียกทรัพย์แถมให้ทุกเบอร์"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
เพ็ญพิชชา 120006952284 0xx-659-4423
วันที่ 03 มิถุนายน 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พงษ์ศักดิ์ ED816162351TH 0xx-339-9293
กิ่งรดา ED816162348TH 0xx-895-5326
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
กชพรรณ 120006951573 0xx-426-9355
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สมร 120007412781 0xx-264-6939
สมร 120007412781 0xx-326-5393
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ชลิดา 120007412744 0xx-749-2456
ชานิสรา 120007412770 0xx-916-2924
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
นันทิดา 120007412711 0xx-915-2897
ชลิดา 120007412733 0xx-885-2962
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สุพรรณี 120007412696 0xx-794-1539
เกวลิน 120007412700 0xx-362-4993
น้องเบริดร์ ไปรับที่ศูนย์ดีแทค 0xx-142-6653