(เปิดร้าน 20/03/2561 : อัพเดท 15/01/2562)
นุสรา เบอร์ดีดี
"จัดโปรลด 20% ทุกเบอร์ ถึงวันที่ 15 ม.ค.นี้เท่านั้น"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 17 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ฉธนา 120007412082 0xx-632-2499
พิตติพันพัฒ 120007412206 0xx-634-5595
สุพรรษา 120007412070 0xx-328-6414
พิตติพันพัฒ 120007412221 0xx-119-3395
วันที่ 14 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ประกายเดือน 120007412055 0xx-891-6624
วันที่ 10 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ธัญญา 120007412044 0xx-916-5269
วันที่ 08 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สายใจ 120007412641 0xx-595-1539
สุวรรณา 120007412652 0xx-356-4635
เครือมาส 120007412663 0xx-324-9149
วันที่ 04 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สุพิชญ์ชญา 120007411812 0xx-364-6515
สุพิชญ์ชญา 120007411812 0xx-647-4239
สุพิชญ์ชญา 120007412615 0xx-262-2339
สุพิชญ์ชญา 120007422615 0xx-262-2339
สุพิชญ์ชญา 120007412615 0xx-391-6651
วันที่ 03 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
รัตนพร 120007411790 0xx-563-2364
วันที่ 02 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ชณัญพัชร์ 120007422630 0xx-335-4235
ธนาภรณ์ 120007412626 0xx-746-4979