(เปิดร้าน 04/05/2561 : อัพเดท 14/06/2562)
เบอร์ก้าวหน้า
"พลอย ณัฏฐนันญ์ เคสด่วนโทรเข้ามือถือเลยน่ะค่ะ line: je.ploy"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 14 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พิสิษฐ์ TH56019PYR90 0xx-995-4145
ณปภัช TH03049PVU27 0xx-536-3691
วิศิษฏ์ TH01339PT536 0xx-591-6569
คงฤทธิ์ TH04029PXN36 0xx-549-4636
วันที่ 06 มีนาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ภัสสร EW484580869TH 0xx-995-6978
วีรวิชญ์ EW484580886TH 0xx-915-6149
ภูษิตา EW484580872TH 0xx-636-2416
ประเสริฐ EW484580841TH 0xx-159-3924
ุนิสา EW484580890TH 0xx-541-4944
ตุลย์กัยา EW484580855TH 0xx-542-8964
วันที่ 19 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
จัรัชญา RNMR000006431 0xx-924-9197
วันที่ 08 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
พีรพัต Ew480259279th 0xx-565-5966
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สวรรยา Smko000431805 0xx-162-6369
วลัยรัต EV404140477TH 0xx-596-3546
ดนิตา Ev404140485th 0xx-945-2242
ดนิตา Ev404140485th 0xx-495-5616
ป้อง Ev404140463th 0xx-838-2942
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
มนัส Ev404140446th 0xx-264-5941
รณชย Ev404140432th 0xx-974-5636
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
เจน จัดส่งโดยตรง 0xx-324-6196
เม จัดส่งโดยตรง 0xx-326-4169
เจน จัดส่งโดยตรง 0xx-465-4923