(เปิดร้าน 14/06/2561 : อัพเดท 18/06/2562)
SK PhoneSmart ( 2 )
"ดูแลดั่งมิตร บริการด้วยใจ สามารถดูเบอร์เพิ่มเติมได้ที่ www.berdeeberdedd.com"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 08 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ธีระ TTAI000514171 0xx-536-8263
ศศินันท์ NVPZ000021997 0xx-146-5261
ธิดารัตน์ NVPZ000021999 0xx-287-9141
กิจติเดช TTAI000513359 0xx-929-2519
ทิพานทอง TTAI000513365 0xx-874-2469
สุนทร TTAI000510460 0xx-140-9541
วันที่ 06 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
จรัสศรี TTAI000513427 0xx-514-6955
สุภาวิณี TTAI000513425 0xx-596-1562
ทิพานทอง TTAI000513365 0xx-786-5461
ทิพานทอง TTAI000513365 0xx-615-6404
วันที่ 03 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
หนูนา TTAI000512632 0xx-991-5894
กานดา TTAI000512632 0xx-295-2569
วันที่ 02 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
รัฐพล TTAI0005212245 0xx-362-4745
อภิญญดา TTAI0005212248 0xx-639-5422
รัฐพล TTAI000512245 0xx-362-4745
วันที่ 01 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
อภิญดา TTAI000512249 0xx-639-5422
ปราณี ์NVPZ000020387 0xx-593-6993
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
สุนทร TTAI000510460 0xx-471-9541
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
เพ็ญนภา TTAI000506025 0xx-558-8978