ตรวจสอบพัสดุ 5 วันย้อนหลัง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
สุวิจักรณ์ นครราชสีมา ER911121429TH 0xx-789-2985
ธัญญ์พัชช์ ปทุมธานี ER668034587TH 0xx-636-5615
Gg - 0xx-935-9242
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
ธัญญ์พัชร์ ปทุมธานี ER911132844TH 0xx-289-5141
ปรเมศร์ สุราษฎร์ธานี ER911121375TH 0xx-663-2414
รัตน์ดา et054219457th 0xx-496-2965
นัน รอ 0xx-991-4519
2 รอมารับ 0xx-564-2459
1 รอมารับ 0xx-642-4561
5956 รอส่ง 0xx-692-9565
สุธีรา นัดรับ 0xx-665-1536
คุณงิ้ม จัดส่งโดยตรง 0xx-245-1614
อภิณพ ER508935100TH 0xx-474-4619
สุพัตรา ER900867912TH 0xx-359-9789
ธวัชชัย EQ059949325TH 0xx-494-6917
จักรกฤษ EQ059949311TH 0xx-934-2499
ศรต EQ059949308TH 0xx-829-3569
นัดรับ นัดรับ 0xx-789-1562
คุณ เดือนเพ็ญ ET047316745TH 0xx-423-9149
รัศพัชศรณ์ ET036624881TH 0xx-153-1645
MNZ รับหน้าร้าน 0xx-824-6479
คุณนวรัตน์ กาฬสินธุ์ ER963974263TH 0xx-179-8186
คุณนวรัตน์ กาฬสินธุ์ ER963974263TH 0xx-203-6951
ยุรีพร EP559345787TH 0xx-636-3455
วิรัญญา EP559345844TH 0xx-241-9563
หมอgolf จัดส่งกทม. 0xx-259-6659
คุณสุพจน์ จัดส่งโดยตรง 0xx-936-9645
ทวิชา Er586833501th 0xx-642-2415
คุณพีรพัฒน์ ET112333697TH 0xx-323-9195
คุณนิภารัตน์ ET060801794TH 0xx-459-5690
คุณเอ็ม ET060801785TH 0xx-423-5398
คุณนฤมล ET060801777TH 0xx-494-9856
คุณรัชพัชร ET060801763TH 0xx-145-8951
คุณเสริมศักดิ์ ET060801817TH 0xx-875-4281
คุณเสริมศักดิ์ ET060801817TH 0xx-568-7594
คุณเสริมศักดิ์ ET060801817TH 0xx-158-6590
คุณเสริมศักดิ์ ET060801817TH 0xx-328-4656
คุณเสริมศักดิ์ ET060801817TH 0xx-328-4585
คุณbamonphak ET06081785TH 0xx-408-6889
คุณธัญญา ET060801746TH 0xx-612-5655
คุณจิราภรณ์ ET060801750TH 0xx-550-8988
คุณธรรมนิต นัดรับ 0xx-749-1956
คุณจิโรจ ET102004351TH 0xx-369-9251
คุณพิชชา ET102004348TH 0xx-994-9141
บจก.วิคเตอร์ Er882202882th 0xx-426-3956
คุณอัญฏิมา EQ028315322TH 0xx-561-6366
คุณปัณปณัช EQ028315319TH 0xx-639-2626
คุณหมู ER581260885TH 0xx-353-2465
คุณหมู ER581260885TH 0xx-654-2651
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
7895 ส่งแล้ว 0xx-547-8965
พิสิษฐ์ EQ059948965TH 0xx-639-1978
พีระภัทร EQ059948951TH 0xx-695-7896
พีรภัทร EQ059948951TH 0xx-747-9656
พีระภัทร EQ059948951TH 0xx-947-1456
สวิทช์ EQ059948948TH 0xx-797-7970
เกียรติศักดิ์ EQ059948934TH 0xx-925-4456
สิบทิศ EQ059948925TH 0xx-283-6155
น้องพล ET124559826TH 0xx-163-9159
ปรีชา Er882202803th 0xx-659-7959
ปวีจ์ณภัทร Er882202794th 0xx-929-5698
คุณ พาขวัญ RK347292741TH 0xx-689-2659
คุณลัคน์ ET015146642TH 0xx-879-4564
คุณรวิศว์ ET015146656TH 0xx-415-6249
คุณเพชรมณี ET015146639TH 0xx-629-3641
ณิชา ER786884835TH 0xx-163-9246
ธีรพงศ์(ภูเก็ต) Er497856219th 0xx-364-4541
ทรรศศิฤทธ์ โอนสิทธิปลายทางโลตัสนครศรีธรรม 0xx-459-5639
K.จินตนา ER445206306TH 0xx-686-6668
xxx et100375880th 0xx-649-3698
xxx et100375876th 0xx-993-6496
xxx et100376222th 0xx-356-1969
ท่านธุวานนท์ สืบสันติธรรม P600063126 0xx-963-6415
คุณภิญญาพัชร์ ED060807355TH 0xx-359-8459
คุณวชิราภรณ์ ED060807341TH 0xx-547-7677
คุณนริสรา ED060807338TH 0xx-563-2792
สุภาภรณ์ ED061716390TH 0xx-962-6615
คุณรัชดาภรณ์ ED060807324TH 0xx-539-3329
มานพ RP008808615TH 0xx-893-5399
อรอุมา RP008808615TH 0xx-892-6599
คุณรัชดาภรณ์ ED060807324TH 0xx-539-3326
คุณณัฐพัชร์ ED060807315TH 0xx-494-9590
ดูดี ED060807307TH 0xx-563-4265
คุณวิชาดา ED06083705TH 0xx-596-8849
ลชาพัสวี ed061713257th 0xx-898-9616
คุณณัฐพร ED060835722TH 0xx-426-3145
คุณนนทปวิธ ED060835696TH 0xx-535-2253
คุณกรีติกา ED060835719TH 0xx-583-9465
อิสรา ED061710803TH 0xx-645-4152
ธนธัช ET083215642TH 0xx-829-3515
อรรควุฒิ ED054195058TH 0xx-152-4969
พรรณศักดิ์ EQ824083443TH 0xx-598-9649
อาทร ed061713243th 0xx-248-8999
อรณิชชา ED055942321TH 0xx-553-3112
อรณิชชา ED055942321TH 0xx-553-3221
กุลนันท์ ET083017939TH 0xx-749-7998
อรณิชชา ET083017925TH 0xx-553-3229
อรณิชชา ET083017925TH 0xx-553-3225
พรรณศักดิ์ ET083017911TH 0xx-945-4698
คุณอาภาภรณ์ ER685432221TH 0xx-419-2463
พี่หน่อย 0xx-245-5164
คุณ ลัญธริมา ER230250254TH 0xx-059-4450
อรรถพล รับเองทรูปลายทาง 0xx-428-9295
กฤษณะ ER670162029TH 0xx-536-6533
คุณ ณิชาลักษณ์ ปรุงปัญญา 0864138813 0xx-915-2989
บุญญารัส Er778643470th 0xx-746-1965
รับเอง รับเอง 0xx-292-3549
ศรต Er917480155th 0xx-565-3628
วัฒนวิศว์ Er917480141th 0xx-829-1654
พีรญา Er917480138th 0xx-464-6155
ภาคินัย Er917480265th 0xx-991-9891
คุณณภัทร์พร ET102016584TH 0xx-351-4419
คุณ Xxxxx 0xx-974-5462
สันติ Et044738072th 0xx-423-6959
Tippawan Et044738069th 0xx-450-6295
อัจราวรรณ EQ261313952TH 0xx-424-4264
ศรัยภรณ์ EQ261313966TH 0xx-659-7895
หมวย ET009500750TH 0xx-989-5446
ฉันท์ ET009500777TH 0xx-987-9399
อสมากร ET009500785TH 0xx-569-9395
พีระวัฒน์ ET009500763TH 0xx-505-0050
คุณริน Xxxxxxxx 0xx-642-9599
K.ศุภกิจ et230882959th 0xx-749-4645
คุณณัฐพล Xxxxxx 0xx-569-3656
ทองล้วน นัดรับ 0xx-223-5923
ประนอม er966959557th 0xx-163-9324
ประนอม er966959557th 0xx-324-2669
คุณอัญฏิมา ER581261064TH 0xx-549-5515
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
เครือ Er882202613th 0xx-951-4149
นฤมล Er882202661th 0xx-656-5298
ฉวีวรรณ ET001567490TH 0xx-745-3665
พิมพ์พิศา ET001567490TH 0xx-491-9164
พิมพ์พิศา ET001567509TH 0xx-865-9246
K'Cherry เซนทรัลพระราม9 0xx-515-4656
ฉวีวรรณ ET001567490TH 0xx-954-4624
ฉวีวรรณ ET001567490TH 0xx-241-5449
ฉวีววรณ ET001567490TH 0xx-292-4519
คุณกมล ED056519689TH 0xx-516-6195
คุณชุติมา ED056519701TH 0xx-592-3649
คุณพิชญศิณี ED056519692TH 0xx-971-4454
ถนอมจิต EQ269504683TH 0xx-362-6549
อิสสระ Er882202587th 0xx-659-2692
ศิวดล Er882202692th 0xx-915-1955
คุณอุมาพร ET077702946TH 0xx-928-9565
สุนันทา Er882202635th 0xx-651-5616
กก จัดส่งโดยตรง 0xx-289-7978
คค จัดส่งโดยตรง 0xx-396-6365
คุณ ธนาภรณ์ ER230250033TH 0xx-193-9256
คุณ สรายุทธิ์ ER230249857TH 0xx-883-2994
คุณแเง ส่แล้ว 0xx-262-4535
คุณอ้อ ส่งแล้ว 0xx-624-5356
นิพล ER761049647th 0xx-356-9249
โกแว่น รับหน้าร้าน 0xx-953-5649
คุณจิ๊บ รับหน้าร้าน 0xx-395-6142
คุณอ๋วน รับหน้าร้าน 0xx-663-5549
คุณนุช รับหน้าร้าน 0xx-416-5351
คุณยอดขวัญ EP903832356TH 0xx-562-3635
ปริศนา ER967669508TH 0xx-515-6889
ฉันท์ ex259812203th 0xx-426-6465
ลำยงค์ ER503747626TH 0xx-449-5635
กิ่งกมล ER503747657TH 0xx-953-6951
k.ต้อ รับหน้าร้าน 0xx-393-6351
คุณธัชนก Xxxxx 0xx-192-3995
K.วุฒิชัย ER488765418TH 0xx-551-9642
K.ชมต์ ER488765404TH 0xx-424-1565
คุณสุภาพร ET019993161TH 0xx-364-4163
สนธยา ET034788410TH 0xx-772-2522
สนธยา ET034788410TH 0xx-772-2553
ณัฐญาวรรณ์ ER050267576TH 0xx-194-1428
วรวุฒิ Et097154387th 0xx-669-4415
ปุณยนุช ET230129718TH 0xx-661-4563
Big นัดรับ 0xx-559-9989
เมย์ลภัส EP559345827TH 0xx-624-6462
ลัญธริมา Er917478341th 0xx-694-4452
ชญาภา Er917478324th 0xx-552-2497
จักรสิน จักรสิน=Er917478315th 0xx-425-1455
รับเอง รับเอง 0xx-282-2445
ศิริพร Er917478284th 0xx-426-9658
ณัฐวุฒิ Er917478307th 0xx-595-4256
ธนพจน์ Er917478338th 0xx-924-4622
วิลัยพร Er917478298th 0xx-995-4525
พี่อั้ม นัดรับ 0xx-624-6915
เอนกพงศ์ นัดรับ 0xx-782-8262
ศิลายุทธ Er814840687th 0xx-539-9556
คุณภัชกนกรัช ER889939941TH 0xx-516-5159
ธนพรรณ Et044736522th 0xx-994-5542
อ.ชินวัจน์ โอนสิทธิปลายทางฟอร์จูน 0xx-242-4559
ณัฐปนีย์ ER983637530TH 0xx-429-4145
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณ ละออ BKAE000345786 0xx-979-8915
คุณ อภิชยา BKAE000345785 0xx-165-2829
คุณ อภิชยา BKAE000345785 0xx-661-9256
คุณ อภิชยา BKAE000345785 0xx-661-9153
คุณ อภิชยา BKAE000345785 0xx-591-4469
คุณ อภิชยา BKAE000345785 0xx-993-2978
หิรัญ ER979235588TH 0xx-829-5152
หิรัญ ER979235588TH 0xx-152-8956
ปัณณพัฒน์ ER979235574TH 0xx-193-5265
H ส่งแล้ว 0xx-149-9142
Gg ส่งแล้ว 0xx-989-3242
Jj ส่งแล้ว 0xx-649-8955
Jj ส่งแล้ว 0xx-989-2455
คุณสานุดิศ ER943011637TH 0xx-459-8956
คุณนพชานนท์ ER943011645TH 0xx-171-9161
Tont รับหน้าร้าน 0xx-959-5563
คุณภิณญาพัชร์ ER943011668TH 0xx-525-9935
Standbyme ส่งแล้ว 0xx-782-4935
คุณณิชาลักษณ์ ER943011654TH 0xx-998-2979
C โอนปลายทาง 0xx-146-6536
B โอนปลายทาง 0xx-646-3641
A โอนปลายทาง 0xx-635-1954
ท่านอาทิตย์ ศรลัมพ์ ET181229111TH 0xx-951-6563
สานุดิษ ER604426206TH 0xx-496-9365
คุณดา EMS 0xx-878-5662
นายปฏิพัทธ์ ER463269585TH 0xx-163-9442
K.พิมพ์บุญ ER488765109TH 0xx-695-9965
K.พราวพรรณ ER488765090TH 0xx-991-5366
ชินวัจน์ ex259810370th 0xx-654-2466
คุณพงศ์พิทยาธร ER045995333 0xx-565-9296
พิมพ์มาดา EP559345835TH 0xx-462-4452
คุณนันท์นภัส ER282180077TH 0xx-363-5154
คุณณิรชา ER282180063TH 0xx-423-6246
อาริยา Er882202525th 0xx-656-9945
สานุดิศ Er882202542th 0xx-419-8965
พิณสิริ Er882202539th 0xx-426-5459
คุณศรัณย์ Xxxxxxxxx 0xx-292-4516
คุณเพชรรัตน์ ER581261943TH 0xx-862-3636
จิรพัฒน์ EQ269505145TH 0xx-161-5659
จิรพัฒน์ EQ269505145TH 0xx-795-5659
คุณชินานันท์ ET019992824TH 0xx-256-4955
คุณมี รับเอง 0xx-874-6935
ปาคิชา ER978696868TH 0xx-626-5289
สุนทร ER978696868TH 0xx-949-5616
จิรโรจน์ ER979696845TH 0xx-353-2661
สุนิดา ER979696837TH 0xx-296-6393
คุณสุพรรษา ER685426950TH 0xx-636-9152
คุณอนันต์ ET175945174TH 0xx-364-1548
คุณญานิศา ET175945165TH 0xx-547-6659
ประกาศ ER816324142TH 0xx-589-7426
คุณอคิรา ET175945157TH 0xx-361-8868
Ddn ET175945143TH 0xx-547-7577
ร้านน้องนัท ER816324139TH 0xx-145-5114
ศรัญญา ER816324156TH 0xx-561-9540
เจี๊ยบ รับหน้าร้าน 0xx-354-2922
อภิญญา รับหน้าร้าน 0xx-173-5300
คุณ ระวีวรรณ ER230249358TH 0xx-682-4540
คุณสุดากาญจน์ ED006998148TH 0xx-693-6569
คุณสุดากาญจน์ ED006998148TH 0xx-645-5692
ศิริธร EP559345654TH 0xx-265-1597
ศาสวัส EP559345645TH 0xx-195-0545
กัญภร EQ508582447TH 0xx-959-5153
กัญญาภัทร Er917471343th 0xx-295-4915
คุณเขมจิรา er656769745th 0xx-495-5598
ลักษณ์นารา Er917471374th 0xx-645-9953
สุชาดา Er917471357th 0xx-456-2516
อรรถยา Er917471365th 0xx-261-4199
พี่แมว พี่บี๋ 0xx-365-6356
คุณปุณยนุช et077690465th 0xx-414-6264
คุณพรพิมล Et205626106th 0xx-629-9564
- Er918890219th 0xx-241-4494
ER786871111TH ำพ786871111TH 0xx-326-9556
พิพัฒน์ ภูเก็ต ER911107095TH 0xx-692-3964
ดำรงค์เดช กทม. ER911107104TH 0xx-223-9466
รำไพ สระบุรี ER911107118TH 0xx-325-9156
คุณดวงกมล รับเอง 0xx-491-5465
คุณPannawat EQ028314724TH 0xx-496-3516
คุณโตต้า EQ02831506TH 0xx-998-2979
คุณป๊อป EQ028315150TH 0xx-897-8935
คุณณัชชา EQ028315185TH 0xx-441-6915
ภัทรวดี Er882202485th 0xx-426-9293
ภัทรวดี Er882202485th 0xx-956-1697