บทความ
พลังของตัวเลข
บทความโดย   
S2848
ร้านเบอร์นำโชค โดย อ.โจ้
ขายเบอร์สวยและเบอร์มงคลคัดพิเศษพร้อมทั้งให้คำปรึกในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขในทุกๆด้าน 0947879564,0636456599

ประวัติของตัวเลขเป็นสิ่งที่เกิดจากมนุษย์พยายามในการปรับตัวเพื่อให้ง่ายต่อการดำรงชีวิต เช่น การใช้นิ้วหนึ่งนิ้วเทียบกับสิ่งของหนึ่งชิ้น ซึ่งเมื่อวิถีชีวิตซับซ้อน จึงทำให้ต้องมีการคิดหน่วยการวัดขึ้นมาเนื่องจากจำนวนของสิ่งของมากกว่าจำนวนนิ้ว มนุษย์ได้พัฒนาการนับจนเกิดเป็นตัวเลขขึ้นมาที่เรียกว่า เลขฮินดูอารบิก ซึ่งเลขแค่สิบตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวและเป็นจำนวนนับของทั้งจักรวาล ก็ยังต้องทดแทนด้วยตัวเลขแค่สิบตัวนี้

มนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนพลังจากธรรมชาติมาเป็นตัวเลข มีการสั่งสมพลังงานลงมาสู่ตัวเลขเนื่องจากการใช้งานและใช้ทดแทนสิ่งต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานมาก ซึ่งพลังงานในธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่มายาวนานแต่มนุษย์ได้ค้นพบและนำพลังงานจากธรรมชาตินั้นมาใช้ในรูปแบบของตัวเลข ในคำว่าพลังงานจากธรรมชาติจะไม่มีดีหรือเลว แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การเติมน้ำลงในดินก่อให้เกิดชีวิตใหม่ แต่ถ้าน้ำที่มาเกินไปจะทำให้ชีวิตในดินถูกทำลาย

ดังนั้นมนุษย์จึงนำพลังงานที่อยู่ในธรรมชาติมาใช้ในรูปแบบของตัวเพราะตัวเลขมีพลังงานของธรรมชาติที่สั่งสมอยู่ในตัวเองและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน มนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถผสมผสานตัวเลขเพื่อให้เกิดพลังงานกลุ่มใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นั่นเรียกได้ว่าเป็นการ synergy ของพลังงานที่ทำงานได้อย่างสอดประสาน โดยปกติเราจะได้ยินคำว่า 1+1 = 2 แต่ถ้ามองในรูปของพลังงานในตัวเลข 1+1 อาจจะเท่ากับ10 หรือเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณก็ได้ ถ้าตัวเลขนั้น มีการผสมผสานกันได้อย่างสอดประสาน อย่าง เช่น 789, 6365, 956, 565หรือ 639 หรืออีกหลายๆ ตัวเลข ที่เป็นกลุ่มพลังที่แตกต่างกัน ถ้าใช้ได้อย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดกลุ่มพลังงานที่เหมาะสมกับผู้ที่นำไปใช้ (cr.#อ.โจ้ #เบอร์นำโชค โดย อ.โจ้)

 620 view 01 เม.ย. 2563 21:55:31