บทความ
มาทำความรู้จักเลข 5
บทความโดย   
S2848
ร้านเบอร์นำโชค โดย อ.โจ้
ขายเบอร์สวยและเบอร์มงคลคัดพิเศษพร้อมทั้งให้คำปรึกในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขในทุกๆด้าน 0947879564,0636456599

ความหมาย ความเชื่อและความเป็นมาของเลข 5
วันนี้อาจารย์จะขอรวบรวมความรู้เกี่ยวเลข 5 ให้แก่ผู้ที่สนใจ เลข 5 เป็นเลขแห่งสติปัญญา ความสำเร็จ วิชาการ ใจเย็น ชอบช่วยเหลือ ใฝ่เรียนรู้ สุขุมเยือกเย็น ถ้ามองภาพรวมเลข 5 จะเกี่ยวข้องกับปัญญาและความรู้ต่างๆ
เลข 5 ในแต่บะบริบทจะขอพูดในบริบทต่างๆ ในทางพุทธศาสนาเลข 5 นั้นจะไปพ้องกับบทหรืออักขระเลขยันต์พระเจ้า 5 รพะองค์ คือ นะโมพุทธายะ
นะ คือ พระกกุกสันโธ
โม คือ พระโกนาคมโน
พุท คือ พระกัสสโป
ธา คือ พระโคตโม
ยะ คือ พระศรีอริยเมตไตยโย

ซึ่งเป็นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์จะมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวง มีพุทธคุณในทุกๆด้าน ทั้งแคล้วคลาด เมตตามหานิยม ป้องกันภัยต่างๆ
ในภาษาญี่ปุ่น เลข 5 ในญี่ปุ่นจะมีความเชื่อคือคนญี่ปุ่นจะพกเหรียญ 5 เยน ซึ่งจะตรงกับคำว่า โกเอน ที่แปลว่าเป็นการขอพรจากเทพเจ้าหรือคำว่าวาสนา ซึ่งชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าถ้าใช้เหรียญ 5 เยน ทำบุญกับศาลเจ้าจะได้ใกล้ชิดกับเทพเจ้ายิ่งขึ้น เป็นความหมายที่เป็นมงคลยิ่ง
ในตำนานนิทานชาติเวรเลข 5 คือ พระพฤหัส ซึ่งเป็นครูแห่งทวยเทพทั้งปวง ตามตำราว่าไว้ว่าพระอิศวร ได้สร้างพระพฤหัสบดี โดนนำฤษี 19 ตน มาป่นเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีเหลือง ร่ายคาถา กลายมาเป็นพระพฤหัส มีกายสีแสด ถือกระดานชนวน ลูกประคำ ประดับอาภรณ์ด้วยบุษราคัม ทรงกวาง เป็นเทพแห่งภูมิปัญญา
เลขที่สามารถคู่กับเลข 5 ได้ มีดังนี้ 1,3,4,5,6,9

จากประสบการณ์ในเบอร์โทรศัพท์ควรจะมีเลข 56/65ในเบอร์สักหนึ่คู่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีสติปัญญา มีเสน่ห์ และมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิต

Cr.เบอร์นำโชค โดย อ.โจ้

 290 view 27 เม.ย. 2563 11:27:21