บทความ
เราควรตัด #คนที่เป็นยาพิษ ออกจากชีวิตเรา ? เลขเสียๆ ก็เช่นกัน
บทความโดย   
S0864
ร้านซิมเซียน เบอร์มงคล
ซิมเซียน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์สำหรับทุกท่านครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ 062-639-3624 (ช่วงเวลา 8:00-16:00) หรือ 086-639-2465 (ช่วงเวลา 16:00-24:00) 0626393624,0866392465

ถ้าเราอยากจะเป็นหวัด เราก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่เป็นหวัด
ถ้าเราอยากจะป่วย เราก็ต้องอยู่รับข้างกับคนที่ป่วย
.
แต่ว่าคนที่ป่วยในสมอง คนที่คิดลบ คนที่บ่นตลอดเวลา
ไม่เห็นข้อดีในอะไร ไม่ยอมปล่อยวางอดีต
คนที่นินทาคนอื่น ... ซึ่งเค้าก็นินทาเราด้วย
.......... เ ค้ า เ ป็ น ย า พิ ษ ใ น ชี วิ ต เ ร า ..........
.
เค้าจะทำให้เราป่วยตามเค้า เราสามารถตัดคนนั้นออกจากชีวิตได้เลย
สงสารเค้าได้ เหมือนที่เราสงสารคนป่วย
เค้าเป็นหวัด แต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้เค้า
.
ถ้าเราต้องการชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสุข
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เต็มไปด้วยกำลังใจ
เราก็ต้องอยู่รอบข้าง คนที่มีความสุข คนที่ยิ้ม คนที่ให้กำลังใจเพื่อนๆ เค้า
.
ถ้าเราอยากจะขี้เกียจ ก็อยู่รอบข้างคนขี้เกียจ
ถ้าเราอยากจะสำเร็จ อยากจะมุ่งมั่นตามความฝัน ก็อยู่รอบข้างคนที่มุ่งมั่นตามความฝัน
.... สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ก ล้ ตั ว จ ะ ห ล อม เ ร า ใ ห้ เ ป็ น แ บ บ นั้ น ....
.
เ ล ข เ สี ย ๆ ก็ เ ช่ น กั น ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่า
.
.
.
.
.
fc.ณอน

 1,390 view 19 ธ.ค. 2559 11:32:09