บทความ
วิธีการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับอาชีพ
บทความโดย   
S0104
ร้านVIP NUMBER
เบอร์ดี เบอร์เด็ด เบอร์มงคล มีอีกมากให้เลือกชมที่ www.berdedsim.com 0924539999,0924639999

วิธีการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับอาชีพ แนะนำวิธีการเลือกเบอร์มือถือให้เหมาะสมกับคนใช้
14,41,15,51,19,91 เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ
24,42,44,46,64 เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์
14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด
05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช
14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์
14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด
09,90,05,50,99 เหมาะหรับอาชีพนักไสยศาสตร์ หมดดู ร่างทรง
19,91,49,94,59,95,99 เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-commerce
19,91,49,94,95,59,99 เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ
49,94,59,95 เหมาะสำหรับอาชีพอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์
09,90,79.97.89.98 เหมาะสำหรับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล
29,92,36,63,66,69,96 เหมาะสำหรับอาชีพ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ
29,92,66,69,96 ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง
74,47 เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม โรงงาน
78,87,79,97 เหมาะสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์
78,87 ผสม 9 ปิดท้าย เป็น 789,879 จะให้ผลดีนักนักแล สำหรับนักนักบริหารความเสี่ยง
15,51,19,91,35,53 เหมาะสำหรับอาชีพ ทหาร ตำรวจ
39,93 และควรมี 5 กำกับ เหมาะสำหรับ นักกีฬา นักแข่ง
35,53,47,74,89,98 เหมาะสำหรับอาชีพ นักปกครอง
28,82,78,87,88,89,98 เหมาะสำหรับอาชีพมืด นักเลง เจ้าพ่อ เจ้าของสถานเริงรมย์
24,42,29,92,66,69,96 เหมาะสำหรับอาชีพ นักแสดง เบอร์ 19,91 คนเด่นดัง
49,94,58,85 นักมายากล หัวไว รู้พลิกแพลง แก้ไชเฉพาะหน้าได้เก่ง

 1,471 view 19 พ.ค. 2559 15:58:08