บทความ
เบอร์มงคลสัมพันธ์กับกรรมอย่างไร
บทความโดย   
S3979
ร้านSIM-8E88 (ซิม เอ๊กอีเอ๊กเอ๊ก)
เบอร์มงคล (คุณภาพดีเยี่ยม) คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ บริการจัดส่งด้วยความรวดเร็ว มีการซื้อขายจริงทุกเบอร์ ✧ทุกเบอร์ตรวจสอบได้ ชัดเจนก่อนโอนเงินทุกครั้ง 0842456456,

เบอร์มงคลกับกรรมสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลายท่านสงสัย หรือแม้กระทั่งท่านยังไม่ทราบ วันนี้ผมมีบทความพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนขึ้นมาให้ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ และ พิสูจน์กันครับ ว่ากันด้วยเรื่องกรรม “กรรม” นั้นหมายถึง การกระทำทุกอย่างที่ได้แสดงออกมาจากตัวเรา เป็นคำกลางๆ ไม่ได้แปลว่า ดี หรือ ชั่ว เราจึงจำแนกกรรมได้เป็น 2 อย่าง

  1. การประกอบกรรมดี
  2. การประกอบกรรมชั่ว

เมื่อเราประกอบแต่กรรมดี ก็จะเกิดบุญกุศลชักนำให้ตัวเราได้พบกับความสุข ความสงบ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่หากประกอบกรรมชั่ว เมื่อเวลามาถึง หรือในที่เราเรียกว่า กรรมตามทัน ก็มักจะพบกับ ความทุกข์ เศร้าหมอง ความล้มเหลว ผิดหวัง เป็นทุกข์ ประกอบกิจการงานต่างๆก็ติดขัด รักไม่สมหวัง

กรรมเกิดได้ 3 ทางคือ

  1. กรรมกระทำทางกาย หรือ กายกรรม
  2. กรรมกระทำทางวาจา หรือ วจีกรรม
  3. กรรมกระทางทางใจ หรือ มโนกรรม

ผลของกรรมจะเกิดก็ต่อเมื่อ มีการกระทำระหว่างบุคคลมากกว่า 1 คนเกิดขึ้นกระทบ หรือสัมผัสกัน เช่นทำให้ตัวของเราและหรือคนอื่นเดือด ร้อน ไม่สบายใจและเป็นทุกข์ การที่กรรมจะเกิดขึ้นนั้นพิจารณา จุดเริ่มต้นของการประกอบกรรมหรือการทำกรรมนั้น จะเริ่มจากทางใจหรือทางความใจก่อน เรียกว่า มโนกรรม คือเราจะนึกคิดก่อน ครั้นเมื่อคิดบ่อยๆเข้า ก็จะส่งผลให้เกิดกรรมทางวาจา หรือ วจีกรรม ออกมาทางคำพูด พอพูดบ่อยๆบ่นบ่อยๆ เข้าทีนี้อาจจะถึงขั้นใช้กำลังหรือกาย ก็ใช้กายหรือร่างกายของเราทำกรรมหรือลงมือทำเลย การประกอบกรรมโดยการกระทำทางกายและทางวาจาส่งผลกระทบกับบุคคลอื่น ส่งผลเกิด “เจ้ากรรมนายเวร” ส่วนกรรมที่เกิดจากมโนกรรม (ความคิด) นั้น ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร แต่ส่งผลให้เป็น วิบากกรรม เกิดความเครียด ความแค้น ความเศร้าหมองภายในตัวเรา ไม่มีความสุข เรื่องกรรมนี้เป็นเรื่อง “อจินไตย” แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรคิด อจินไตย มาจากคำว่า อะ + จินไตย (พึงคิดพิจารณา) แปลว่า ไม่พึงคิดหริอจำแนกตรรกะลงไปได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชนคนธรรมดา

มี 4 ประการ ได้แก่

  1. พุทธวิสัย วิสัยแห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  2. ฌานวิสัย วิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฌาน ทั้งมนุษย์ และเทวดา
  3. กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรม และวิบากกรรม คือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติ
  4. โลกวิสัย คือการมีอยู่ของสวรรค์ นรก และสังสาระวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด)
  5. ในทางพระพุทธศาสนาแนะนำให้เราไม่ควรยึดติด หรือคิดเรื่อง อจินไตย เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องถ่องแท้ พิสูจน์ได้ยาก ทั้งเพราะความเข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้ง เป็นเรื่องทางจิต หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ ถ้าคิดมากจริงจังในการหาคำตอบเหล่านั้นจากการคิดเดาเอาด้วยตรรกะเองจึงอาจกลายเป็นคนบ้าได้ อจินไตยในเรื่องทางจิตจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยการบรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้น (ที่มา วิกิพีเดีย)
 870 view 29 ม.ค. 2562 14:12:34