(เปิดร้าน 12/07/2558 : อัพเดท 22/07/2562)
เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค. com 3
"เบอร์มีให้เลือกกว่า 28,000 เบอร์ สินค้ามีพร้อมส่งทันที www.เบอร์เด็ดเบอร์รับโชค.com www.berdedd.com"
ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
อัครวัฒน์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-914-6952
วารุณี รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-569-8697
พัชรากานต์ ED709822586TH 0xx-925-6416
กัญจน์ธนิช รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-998-2951
กาญจน์สิริ ED709822590TH 0xx-361-4261
ธารนันท์ ED709822609TH 0xx-261-9354
- รับสินค้าที่หน้าร้าน 0xx-517-4626
- รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-932-3646
สุดาพร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-495-6997
ศิรินดา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-228-2869
บดีศร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-928-2936
ธีร์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-169-4564
ฤทธิชัย รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-894-7899
สิริญญา ED709853464TH 0xx-059-2336
นพรัตน์ ED709853478TH 0xx-829-4592
สุมาลี ED709853504TH 0xx-778-9466
เปรมฤทัย ED709853481TH 0xx-774-4992
ณัฎฐพงศ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-659-1993
ทราวุธ ED709853495TH 0xx-282-9629
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
เพียงดาว รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-919-4524
อิทธ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-869-9967
ปรียารัตน์ ED672351524TH 0xx-339-4289
กัญฐณา ED672351538TH 0xx-191-6194
ประเสริฐ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-236-9662
ร.ต.เกียรติศักดิ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-609-9356
คม ED672351507TH 0xx-053-2859
เรืองศักดิ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-742-9950
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
pc มัดจำ 0xx-262-9532
เรืองศักดิ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-886-2544
ริซ ED668650513TH 0xx-692-9646
รัฐปวีร์ ED668650500TH 0xx-615-1969
SCANBER รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-169-5635
ผ่องศรี ED668673430TH 0xx-159-6899
ภัทรานิฐ์ ED668673457TH 0xx-524-9863
สิปปกร มัดจำ 0xx-232-4415
สินันาฎ ED668673443TH 0xx-698-7935
กฤติมา ED668673465TH 0xx-236-9649
ชญานิษฐ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-295-6549
ชญาณ์นันท์ ED668673426TH 0xx-962-6551
วราทร รับสินค้าที่หน้าร้าน 0xx-615-4635
วันที่ 20 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
บุญมี ED665383901TH 0xx-746-9598
วีรภัทร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-193-6951
อำพล ED665383932TH 0xx-294-5045
พงศกร ED665383929TH 0xx-663-9582
ปรียาภัทร ED665383915TH 0xx-419-0649
จิรัชยา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-871-4665
รัชนี รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-694-2866
ดิศนัดดา ED668620030TH 0xx-885-3989
อมตพร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-586-9822
ชาญณรงค์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-361-5956
บวรนันท์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-098-2499
ศิวนาฎ รอย้ายค่าย 0xx-096-3556
ชนรดี ED661459998TH 0xx-364-7195
ชัย รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-919-6935
ชัย รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-919-6955
วีรพันษ์ ED665397605TH 0xx-479-1559
จิตติญา รอย้ายค่าย 0xx-456-5698
จริงใจ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-426-3291
แอนนา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-269-2517
วันที่ 18 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ภนิตา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-746-3917
นุจรีย์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-996-3659
อรภัสสร์ ED661483144TH 0xx-227-7466
สุริยา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-465-5688
อั๋น รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-354-9951
มณฑิตา ED661497894TH 0xx-742-3296
ภัทราณัฎฐ์ ED661497903TH 0xx-850-5429
ณัฐพร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-226-2246
ปรัชญา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-775-7759
วราพร EMS 0xx-561-4259
ภูวัตนันทน์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-919-5565
นทชนก ED665362760TH 0xx-193-6419
พัทธ์ะนดล รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-351-5993
พัทธ์ะนดล รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-362-9656
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ชรินทร์ทิพย์ รับหน้าร้าน 0xx-050-6558
วลัยพรรณ รับหน้าร้าน 0xx-669-8715
ชัยโรจน์ รับหน้าร้าน 0xx-630-1789
ศิวะวิชญ์ ED519700578TH 0xx-869-8969
ยูอิ ED519700697TH 0xx-453-9445
วีรชัย ED519700683TH 0xx-791-9365
วันที่ 05 พฤษภาคม 2561 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์
ธันยนันท์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-740-5644
ธนัญวิทย์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-746-4498
พรประเสริฐ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-787-8774
นิพาพันธ์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-636-5545
ณัฎฐ์ฐวรรณ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-964-7493
จริยา รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-896-0566
ธีรภัทร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-795-3655
พยอม ET895289627TH 0xx-356-4992
ภูรภัช รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-356-9556
ปิยะภัทร รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-828-2642
ภาวรินทร์ รับสินค้าที่ศูนย์บริการ 0xx-859-9641
นัดรับ ส่งสินค้าโดยแมสเซนเจอร์ 0xx-693-9789