ตรวจสอบพัสดุ 5 วันย้อนหลัง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
joy จอง 0xx-328-9456
วันที่ 16 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
รชาดา ฟองสนิทพรรณ จัดส่งโดยตรง 0xx-669-5146
นิลกาฬณ์ EW035330957TH 0xx-569-8246
ณิศชาภัศน์ EW035330974TH 0xx-428-9194
ณิศชาภัศน์ EW035330974TH 0xx-428-9891
ณิศชาภัศน์ EW035330974TH 0xx-428-9894
คุณ สุเมธ ทองจันทร์ จัดส่งโดยตรง 0xx-654-1429
คุณ ประชา ตัณฑวรรธนะ EU899218541TH 0xx-245-4649
คุณ ประชา ตัณฑวรรธนะ EU899218541TH 0xx-262-9245
อมรศักดิ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-945-5159
อัศนัย EU619318619TH 0xx-584-8252
นภัสกรณ์ Ed671835058th 0xx-664-5515
มาลัย Ed671835044th 0xx-598-7965
จิรโชค EV346699366TH 0xx-689-6154
NID EV604462089TH 0xx-963-6453
ไทม์ธัช EV604462013TH 0xx-892-8249
คุณต้น นัดรับเซ็นทรัลชลบุรี 0xx-789-3645
คุณกฤชยาณิช EV299964825TH 0xx-635-4454
วรวิทย์ ev983134736th 0xx-656-2554
สันติภพ ev983134753th 0xx-632-3646
arr ems 0xx-665-6642
arr ems 0xx-594-2465
ชลิดา Ev676098828th 0xx-654-9244
คุณวรินพิชชา ew341436283th 0xx-191-6291
คุณวรินพิชชา ew341436283th 0xx-191-6291
k.ชุติมา จัดส่งโดยตรง 0xx-519-9989
วันที่ 15 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
จุฑามาศ EW035330926TH 0xx-496-6146
อาณัติ EW035330912TH 0xx-362-5695
รณกฤต โสภิกุล EV434037836TH 0xx-774-2114
คุณรภัสศักย์ ED660794851TH 0xx-959-8792
ประชุม EW230131795TH 0xx-615-9168
0xx-362-4959
์์Nongnuch จัดส่งโดยตรง 0xx-456-2249
สุจิตรา ใหม่มาเมือง จัดส่งโดยตรง 0xx-563-9478
นนท์วิธ Ew144007098th 0xx-356-1566
จินดา โอนสิทธิ์ปลายทาง 0xx-235-9465
พรพิฆเณศว์ ปทุมธานี ED662334875TH 0xx-916-2669
ธรรมนูญ จ.ระนอง ED662334875TH 0xx-223-4564
ฐิตารีย์​ จันทบุรี​ ED662334858TH 0xx-226-9193
วันดี กทม ED662334844TH 0xx-659-3942
วิริยากร EW426190400TH 0xx-595-9910
ณศดา EW232279732TH 0xx-191-6545
เปรมสินี emsวันพุธ 0xx-693-5451
คุณณัฐนัย ออกซิมปลายทาง 0xx-193-6424
ศิริภารัตน์ EW426190413TH 0xx-451-5654
พนิดา EW562786682TH 0xx-561-5964
พระอาจารย์รุ่ง EW562786679TH 0xx-495-9915
aa emsวันอังคาร 0xx-595-9910
เอกลักษณ โอนแหลมฉบัง 0xx-941-9469
ชาติภูมิ emsวันพุธ 0xx-441-9926
ชาติภูมิ emsวันอังคาร 0xx-529-9519
คุณมด จัดส่งโดยตรง 0xx-563-6424
ขายแล้ว ขายแล้ว 0xx-245-6994
มาลีวัลย์ Ev676098791th 0xx-741-6419
คุณกล จัดส่งโดยตรง 0xx-289-3291
จักริน Ev676098788th 0xx-369-6442
พันธนันท์ CH42Q00002438 0xx-514-6251
ปริยากร CH42Q00002439 0xx-426-4252
คุณณรัฐกรณ์ นัดรับ 0xx-919-7891
ธราธร EV604462027TH 0xx-424-5365
A นัดรับ 0xx-964-6146
A นัดรับ 0xx-879-9479
A นัดรับ 0xx-363-6232
A นัดรับ 0xx-329-1464
K.ภูวนาถ EV396405294TH 0xx-697-8993
K.ปาริฉัตร EV396405285TH 0xx-879-9394
K.ปุญชิญาย์ EV396405303TH 0xx-469-5653
K.ปภา EV396405277TH 0xx-626-5615
K.ณัฐ EV396405325TH 0xx-646-5659
K.พิมสวิยา EV396405317TH 0xx-394-2895
คุณ กฤษณะ สุขสลุง จัดส่งโดยตรง 0xx-914-5698
คุณ ปรีชา ตรงประสิทธิ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-996-1949
Singha รับหน้าร้าน 0xx-789-6523
ณพงศ์ทาต์ Ew311085169th 0xx-541-5598
สีหพล CH42Q00002437 0xx-958-9951
คุณ จักรา ชโยจ ED670874850TH 0xx-795-6491
ชัญญณัท EV039772782TH 0xx-261-9564
จีรวรรณ EU619318622TH 0xx-336-9551
คุณมุก sr2202004835541 0xx-795-3924
คุณอุดม BBUA001308261 0xx-615-6546
ธนภรณ์ EU619318636TH 0xx-548-8355
สมยศ EU619318640TH 0xx-878-7858
พจน์ EU619318579TH 0xx-642-9392
คุณปารย์รดี EU619318582TH 0xx-514-1575
พระธีรธัชช์ EU619318596TH 0xx-954-2859
ลิษา กทม EV670458576TH 0xx-691-4451
คุณ นนท์ปวิช ED639881293TH 0xx-156-3568
คุณทวีผล ED639881302TH 0xx-945-4498
ลิษา กทม ED587560733TH 0xx-462-3292
ปรียาณัฐ​ นนทบุรี​ ED662333747TH 0xx-641-4147
พงศ์ธร EV556698462TH 0xx-946-4565
พรพิฆเณศว์ ปทุมธานี​ ED662333755TH​ 0xx-546-9796
k.กัน จัดส่งโดยตรง 0xx-000-0098
นลักษณ์พรรณ Ev676098765th 0xx-695-5693
คุณพี ED670874877TH 0xx-953-9569
คุณวนิดา จัดส่งโดยตรง 0xx-462-6514
สุขสันต์ เมืองรอง จัดส่งโดยตรง 0xx-263-5941
นางสาวพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย จัดส่งโดยตรง 0xx-461-6465
นางสาวพรรษา ปั้นคุ่ย จัดส่งโดยตรง 0xx-924-4598
คุณสุรชัย สวัสดิ์ประวิทย์ จัดส่งโดยตรง 0xx-915-4459
วสันต์สิทธิ์ EQ772719440TH 0xx-926-9697
ดนัยรัชต์ ew466696503th 0xx-142-5595
รณกร EW427126589TH 0xx-194-9245
ชโลธร EW427126592TH 0xx-529-2946
ออ จัดส่งโดยตรง 0xx-535-4653
คุณนิติพัฒน์ Ev340315054th 0xx-426-4265
ริชญา พิษณุโลก​ ED662333733TH 0xx-641-9964
ธงไชย กทม ED662333720TH 0xx-428-9905
วันที่ 14 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณนก KKAW000770711 0xx-492-4459
คุณอารี EU776124812TH 0xx-516-6939
วัชรพงษ์ line EV700960302TH 0xx-357-6776
ปราณี EU466403978TH 0xx-361-5926
อรรตภณ EU466403964TH 0xx-423-6426
คุณแนน EV128755432TH 0xx-636-9787
คุณจักรา ห้วยขวาง จัดส่งโดยตรง 0xx-289-5642
อภิสิทธิ์​ ศรีสะเกษ ​ ED662333764TH 0xx-169-2516
อภิสนธิ์​ ศรีสะเกษ ​ ED662333764TH 0xx-496-6528
อภิสนธิ์​ ศรีสะเกษ ​ ​ED662333764TH 0xx-496-4552
อภิสนธิ์​ ศรีสะเกษ ​ ED662333764TH 0xx-496-9447
สิทธิ ห้วยยอด ED662333778TH 0xx-359-8241
ตุ๊กตา นัดรับ 0xx-545-6419
เตชัษ ED665993151TH 0xx-365-5251
คุณ ปัญญภัญญ์ รับหน้าร้าน 0xx-996-6445
K.อัศวิน EV396404427TH 0xx-996-1959
K.นา EV396404458TH 0xx-249-5939
K.วรา EV396404311TH 0xx-515-1429
K.พิริยา EV396404461TH 0xx-696-6649
K.ที EV396404325TH 0xx-239-1445
K.กานดา EV396404356TH 0xx-541-6156
K.มด EV396404339TH 0xx-249-1445
K.TJ EV396404435TH 0xx-425-2289
ธภัทร LTWHQ00004389 0xx-405-9151
K.TJ EV396404444TH 0xx-942-2646
โกมุท LTWHQ00004388 0xx-565-6251
สุภาลักษณ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-747-9154
K.ชาณิดา EV396404342TH 0xx-782-2454
ปิยะศักดิ์ LTWHQ00004383 0xx-556-2492
ณัฐพล LTWHQ00004382 0xx-959-9874
ธนวัช LTWHQ00004387 0xx-415-9714
ทศพร LTWHQ00004364 0xx-532-4652
ศุกร์ฤดี LTWHQ00004386 0xx-142-9549
มหัธนพัทน์ LTWHQ00004385 0xx-562-9614
อรรถพณ Ev676098730th 0xx-153-2549
คุณอรนัทตา EV806594851TH 0xx-423-9959
วิษณุ EV930977457TH 0xx-428-9659
คุณสุภาพร ED656059754TH 0xx-159-3564
คุณพรหมภัสสร ED656059745TH 0xx-624-2454
ญาณวุติ Ev676098712th 0xx-224-9624
คุณ Kitiya ED656059737TH 0xx-146-2915
คุณศิริน รับเองที่Shop 0xx-916-8888
คุณปรีชา ปทุมธานี EU303299692TH 0xx-516-6554
ณศิริ Ev676098690th 0xx-652-9894
Nun จัดส่งโดยตรง 0xx-509-4474
คุณ ภานุเดช ทรูช็อปเซ็นทรัลอิสวิล 0xx-545-9163
คุณปูม BLUE PLUS Ofm055u002259 0xx-696-4266
อมราภรณ์ Ev676098624th 0xx-287-4415
ธนัญวิชญ์ Ev676098595th 0xx-653-9144
ปุญญิศา Ev676098536th 0xx-989-4694
พิมลดา Ev676098536th 0xx-229-1997
ณัฐพงศ์ Ew216101356th 0xx-565-3524
นพพร ลงทะเบียน 0xx-896-9515
นริสา Ew216101339th 0xx-924-9246
จักกฤษณ์ Ew216101342th 0xx-639-5295
สวโรจน Ew315099319th 0xx-351-4159
รัชนันพร Ew315099305th 0xx-289-8968
อนัญญา Ew315099296th 0xx-153-5945
คุณ จันทร์จิรา วิเชียร CTWG000030039 0xx-659-8256
คุณ นก ED667370707TH 0xx-636-3949
ธนายุทธ จัดส่งโดยตรง 0xx-569-1599
คุณอ๊อฟ รับหน้าร้าน 0xx-361-5419
วชิรินทร์ Ed671830824th 0xx-664-6563
สรวีย์ EV556699675TH 0xx-686-9364
ศรวัณ ปัญญาทิพย์ จัดส่งโดยตรง 0xx-289-4451
พลธนพัชร์ เบอร์มงคล EU661402790TH 0xx-289-4563
พลธนพัชร์ เบอร์มงคล EU661402790TH 0xx-289-6563
ประกายเดือน 120007412055 0xx-891-6624
ฐานิดา ภิรมย์สุขไพศาล จัดส่งโดยตรง 0xx-289-5563
ศิรินันท์ EW035330872TH 0xx-599-4929
ณพวิทย์ EW035330869TH 0xx-446-4165
รุสดา ED667165025TH 0xx-593-2359
กวินทร์ญา ED667165011TH 0xx-629-5459
ณฤดี โอนสิทธ์เซนทรัลบางนา 0xx-964-6224
วิไล Emsจันทร์ 0xx-592-2599
คุณชิดชนก จัดส่งโดยตรง 0xx-865-6542
คุณ หัสธร จัดส่งโดยตรง 0xx-653-9791
คุณ เลอมาลจ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-519-9691
Gam PanThaiAir จัดส่งโดยตรง 0xx-456-4289
คุณเกษมศฤงค์ EW492479780TH 0xx-826-2542
F/B นัดรับ 0xx-545-6554
F/B รับหน้าร้าน 0xx-369-5154
พัชรพิชา SR2-201696480084 0xx-994-2465
วันที่ 13 มกราคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณสุวิมล EW469359893TH 0xx-426-9966
คุณแก่น EW469359902TH 0xx-515-5328
คุณแก่น EW469359902TH 0xx-982-9328
คุณสิริกาญจน์ EW469359916TH 0xx-595-2893
คุณสิริกาญจน์ EW469359916TH 0xx-994-1696
F/B จัดส่งโดยตรง 0xx-693-9828
k.มาลัย 0xx-641-6656
ศิระประภา Ew492946685th 0xx-429-6563
F/B นัดรับ 0xx-798-7936
คุณบุรินทร์ Lotusonnut 0xx-614-6495
มะลิวัลย์ Ew492946677th 0xx-236-1695
พิศมัย EW125229300TH 0xx-239-3545
นววรรณ Er920416829th 0xx-465-9699
คุณณเรศ รับหน้าร้าน 0xx-461-6461
คุณณเรศ รับหน้าร้าน 0xx-296-3516
ณรงค์รัช จัดส่งโดยตรง 0xx-228-9145
ปพนรัตน์ CSKV000122503 0xx-919-9698
วีระยุทธ CSKV000122502 0xx-453-6295
Aon Pippa จัดส่งโดยตรง 0xx-563-9192
กัญชริ จัดส่งโดยตรง 0xx-459-1656
กัญชริ จัดส่งโดยตรง 0xx-369-6632
กัญชริ จัดส่งโดยตรง 0xx-249-4463
กัญชริ จัดส่งโดยตรง 0xx-226-2463
ณัฐชนันท์ ED663868522TH 0xx-291-9787
เปรมฤดี D663868536TH 0xx-516-9163
คุณเขม นัดรับAISฟิวเจอร์พาร์ครังสิ 0xx-426-4956
k.xxx จัดส่งโดยตรง 0xx-986-9799
น ส พรรณทิพา กรุงเทพมหานคร จัดส่งโดยตรง 0xx-395-6442
k.ธวลี จัดส่งโดยตรง 0xx-932-3565
คุณgift Cskv000122406 0xx-242-6544
ศุกร์ฤดี Ew492946650th 0xx-324-4995
คุณธัชนันพร โอนสิทธิ์ปลายทาง 0xx-282-6255
ช่างป้อม EV842428097TH 0xx-363-2594
ช่างป้อม EV842428097TH 0xx-362-2594
คุณทิพย์วิมล EW610468029TH 0xx-642-5179
คุณแพรวนภา EW262656401TH 0xx-919-9664
ชัญญา Ev676098482th 0xx-328-7944
นัท นัดเจอ 0xx-549-1424
คุณรณกิจ นัดรับ 0xx-787-4626
phung ems 0xx-453-9926
จอย DtacOne 0xx-245-5145
กิต นัดเจอ 0xx-561-4155
กิต นัดเจอ 0xx-549-5955
กิต นัดเจอ 0xx-545-4614
กิต นัดเจอ 0xx-535-6455
กิต นัดเจอ 0xx-559-6142
นัท นัดเจอ 0xx-365-1542
นัท นัดเจอ 0xx-424-2942
นัท นัดเจอ 0xx-424-9246
นัท นัดเจอ 0xx-951-5624
คุณปุญพรรธน์ ออกซิมปลายทาง 0xx-298-9879
บุคลากร Ew315098066th 0xx-996-2353
ทำนุ Ew315098070th 0xx-242-6152
ทศพล Ew492946632th 0xx-645-1693
กรชนก ed644172646th 0xx-783-8687
พันธทิพย์ CSKV000122273 0xx-529-4491
Chotty จัดส่งด่วนLineman 0xx-356-6419
ชลิกา จ.พิษณุโลก ED660856065TH 0xx-659-7494
ชลิกา จ.พิษณุโลก ED660856065TH 0xx-659-7493
ชลิกา จ.พิษณุโลก ED660856065TH 0xx-659-7492