ตรวจสอบพัสดุ 5 วันย้อนหลัง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณศุภพงศ์ กทม. EV883875409TH 0xx-916-9493
คุณศุภพงศ์ กทม. EV883875409TH 0xx-916-6493
คุณศุภพงศ์ กทม. EV883875409TH 0xx-916-9516
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
กัญจน์นิกข์ กทม EI047436853TH 0xx-983-2899
กัญจน์นิกข์ กทม EI047436853TH 0xx-886-9668
กัญจน์นิกข์ EI047436853TH 0xx-879-3282
ฉัตราภรณ์ อุทัยธานี​ EI047436836TH 0xx-542-3259
ลฎาภา EI047436822TH 0xx-149-9641
ปิยะชัย ฉะเชิงเทรา​ EI047436840TH 0xx-916-5944
อุมารินทร์​ นนทบุรี​ EI047436867TH 0xx-462-9365
ยันยงค์ ew368589654th 0xx-989-9266
ธราดุล Ew656497494th 0xx-554-2692
พรชนก Ew656497485Th 0xx-153-5994
คุณสุมาลี จัดส่งโดยตรง 0xx-929-1644
jing19 sold 0xx-629-1465
โชคชัย Ew998599104th 0xx-624-9879
สมชัย โอนปลางทาง 0xx-878-9798
คุณโอภาสพงษ์ EI043881996TH 0xx-491-5665
สุดารัตน์ Ew656497477th 0xx-565-3293
กิติยา EF582101523TH 0xx-868-8968
วิชญฺ์ EF582101506TH 0xx-994-2696
จุฑามาศ EF582101497TH 0xx-994-2641
ณัฏฐธิดา EF582101483TH 0xx-229-1453
หทัย Ew656497463th 0xx-742-6649
ธนธรณ์ รับหน้าร้าน 0xx-789-2247
ทราย ems 0xx-428-9595
ชนิดาภา ew368589645th 0xx-653-9693
ปาริชาต EF582101510TH 0xx-169-6365
พี่วิชญฺ์ EF582101506TH 0xx-994-2696
จุฑามาศ EF582101497TH 0xx-994-2641
ณัฏฐธิดา EF582101483TH 0xx-229-1453
วราภรณ์ Ew656497450th 0xx-059-3995
พูนทรัพย์ ew368589637th 0xx-292-4453
ณิชชา ew368589623th 0xx-445-2499
นิสลา ew368589610th 0xx-292-6242
คุณ เป๊ก จัดส่งโดยตรง 0xx-651-9965
คุณนฤภู EW621678831TH 0xx-594-5195
วรวิมล 120006952531 0xx-651-9447
วรวิมล 120006952531 0xx-745-3954
วรวิมล 120006952531 0xx-459-9547
สิ จัดส่งโดยตรง 0xx-539-2897
ยิน จัดส่งโดยตรง 0xx-945-3669
ภคภต เชาวน์ดี จัดส่งโดยตรง 0xx-239-5365
อรุณี คำหอม จัดส่งโดยตรง 0xx-292-4645
สมวงษ์ เมืองยม จัดส่งโดยตรง 0xx-624-5246
พงศ์นภัธร ศิริบูรณ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-324-9646
ปิยวัฒน์ เทอดกิติวนาวค์ จัดส่งโดยตรง 0xx-249-1645
คุณปองการต์ จัดส่งโดยตรง 0xx-141-5591
คุณระพี EI045311569TH 0xx-823-9165
ครูโย จัดส่งโดยตรง 0xx-168-3020
ดาบตำรวจนิวัติ จัดส่งโดยตรง 0xx-989-9515
จุลี Ew656497446th 0xx-546-2326
สกุนา EI026872230TH 0xx-615-9878
คุณก้อย นัดรับกทม. 0xx-553-2245
ป.ปลา จัดส่งให้กับลูกค้าที่กทม. 0xx-361-5562
มานพ จัดส่งกทม. 0xx-479-5594
คุณหน่อย นัดรับกทม. 0xx-196-9142
P\'เทิด นัดรับกทม. 0xx-794-4699
P\'หนุ่น นัดรับกทม. 0xx-782-9526
ธิดา นัดรับกทม. 0xx-632-5156
เบอร์ชั้น3 นัดรับกทม. 0xx-961-4989
เบอร์ ชั้น1 นัดรับกทม. 0xx-226-3936
กรกนก Ew656497429th 0xx-582-6442
คุณมิตรทิรา Cskv190703505 0xx-159-9365
คุณมรกต Cskv190703505 0xx-428-7939
พัชรณัฏฐ์ Ew656497415th 0xx-993-9242
นิชชิมา RSPD000012286 0xx-991-4296
จันทิรา Ew255195911th 0xx-645-6423
วาสนา นครสวรร ef136525277th 0xx-429-6359
จิณัฐตา Ev805742409th 0xx-619-1492
ไพศาลี​ Ev805742267th 0xx-293-5696
สมศักดิ์ ED976675719TH 0xx-245-3516
ปาริชาต ED976675705TH 0xx-614-5159
ปาริชาต Ed976675705th 0xx-614-4159
ธารทิพย์ Ew255195528th 0xx-636-4191
กฤชอร Ew255195443th 0xx-616-3978
พรวิภา Ew70100166th 0xx-359-3665
สุดา Ew701001655th 0xx-356-5192
กัลย์ชนา Ew255195465th 0xx-894-2822
ณัฐปภัสร์ Ew656497392th 0xx-241-4594
วรณัน Ew255195491th 0xx-639-4916
แคทรียา Ev805742390th 0xx-291-5649
มงคล Ew656497358th 0xx-398-2987
นริตา Ew656497344th 0xx-359-3954
golf จัดส่งโดยตรง 0xx-991-9751
พันแสง Rcrk000077028 0xx-369-5624
ออยรี่ จัดส่งโดยตรง 0xx-423-6391
ปิยะว จัดส่งโดยตรง 0xx-463-5979
พัชรี จัดส่งโดยตรง 0xx-423-6324
นันทพล EI020245501TH 0xx-406-4242
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
AURA บางแค 0xx-916-5536
AURA เดอะมอลบางแค 0xx-916-5536
เฟส ems 0xx-146-5415
พิมสวิยา EF290576845TH 0xx-628-8365
คุณ กอล์ฟ จัดส่งโดยตรง 0xx-159-9565
k.พรพิทักษ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-324-6919
อาทร ev805742386th 0xx-447-9242
กิตติภัค ev805742369th 0xx-563-5366
นฤมล ev805742641th 0xx-291-4953
วรนัน Ew656497327th 0xx-551-4562
โชติปรวีร์ Ew656497300th 0xx-661-5955
อริยาภรณ์ Ew656497295tH 0xx-415-9194
คุณจิตติมา Cskv199703382 0xx-656-4655
k.ปริชมน จัดส่งโดยตรง 0xx-415-4197
คุณวชิราวิชญิ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-616-4168
ปุณยนุช ขายแล้ว 0xx-551-5596
คุณ เศรษฐการ รับหน้าร้าน 0xx-469-4465
คุณกชกร มณฑลวรรณ EI037768136TH 0xx-987-8939
ชนิดาภา Ew656497287th 0xx-359-7964
ชนิดาภา Ew656497287th 0xx-249-9691
วรพจน์ Ew656497273th 0xx-554-1466
ดนิตา EI049304055TH 0xx-554-4616
ปารย์รสา EI049304047TH 0xx-995-1699
วรพรรณ Ew656497256tH 0xx-161-5569
คุณวรรณี EI044007807TH 0xx-641-5645
คุณธีรพงษ์ EI044007815TH 0xx-974-6542
คุณคงณฐกฤช EI044007824TH 0xx-942-4993
คุณคงณฐกฤช EI044007824TH 0xx-942-4993
คุณวรรณี EI044007807TH 0xx-641-5645
คุณธีรพงศ์ EI044007815TH 0xx-974-6542
คุณปิยะมาศ นัดรับ 0xx-246-5456
B wach จัดส่งโดยตรง 0xx-994-8899
พจมาน EI018843510TH 0xx-260-9250
ประนอม Ew656497239th 0xx-415-9455
คุณพรฤดี EV918238546TH 0xx-893-5694
ภาทิพ Ew656497242th 0xx-645-3955
ธวัชช์ Ew656497211th 0xx-353-2565
มนตร์ 0xx-919-5632
ศิริกัญญา EI049011595TH 0xx-446-4287
ณัฐรดา EI049011587TH 0xx-461-9544
สุดารัตน์ Ei049011573th 0xx-951-5645
วรัญญู Ei009148834th 0xx-789-4944
รนิภา Ei009148825th 0xx-664-4992
ลี จัดส่งโดยตรง 0xx-926-5282
โจ จัดส่งโดยตรง 0xx-991-9336
โจ จัดส่งโดยตรง 0xx-991-9633
คุณเฉลิมพรรษ์ EI044006554TH 0xx-974-1424
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณพัชรเจษฎ์ ED818685197TH 0xx-682-8246
กัญญา EI018955811TH 0xx-297-8945
กมลทิพย์ EI018955825TH 0xx-956-4685
0612905595 EI018955860TH 0xx-290-5595
ชณาณี EI018955839TH 0xx-262-8168
วริศอินญ์เดช รับหน้าร้าน 0xx-559-9954
คุณเฉลิมพรรษ์ EI044006554TH 0xx-974-1424
คุณ ณภาภัช รับหน้าร้าน 0xx-642-9154
ธนัตถ์ นัดรับ 0xx-651-5659
กัญจ์นภัส จัดส่งโดยตรง 0xx-174-4155
กาฬษร EW969476730TH 0xx-926-4250
ปูริดา Ew656497199th 0xx-824-4423
คุณบลู EV128755809TH 0xx-636-4691
คุณบลู EV128755809TH 0xx-151-9463
คุณชนก EV128756367TH 0xx-964-1719
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-523-5169
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-526-4614
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-325-3924
ปภินวิช Ew656497171th 0xx-239-1978
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-532-9452
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-532-9325
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-532-9152
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-259-9822
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-362-5325
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-936-9692
Fbเชียงใหม่50300 Stan000052928 0xx-696-3292
ภัคพร Ew656497168th 0xx-229-4295
Fb เชียงราย57000 Stan000052929 0xx-932-3293
มณินทร จัดส่งโดยตรง 0xx-235-3924
นางสาวศิริขวัญ เบญจสิริทัศน์ EI045311586TH 0xx-225-9954
กุลปรึยาพร Ew656497185th 0xx-961-5598
เกษศิรินทร์ คำโมนะ EV299708036TH 0xx-262-9829
คุณปุ้ย ปทุมธานี นัดรับ 0xx-995-1996
คุณปุ้ย ปทุมธานี นัดรับ 0xx-995-1969
คุณณัฐนันท์ ภูเก็ต (โอนปลายทาง) จัดส่งโดยตรง 0xx-559-1946
วีรพงษ์ Ew656497154th 0xx-326-9363
อลิสา Ew656497123th 0xx-539-9569
เกตุชาญา Ew656476667th 0xx-623-9295
อ.อร เคอรี่ 0xx-793-5165
คุณ อุฑารัตน์ รับหน้าร้าน 0xx-546-4939
คุณสิทธิชัย ed045311572th 0xx-579-1521
อภิวัฒน์​ ชลบุรี​ EI026156932TH 0xx-459-6324
พิมพ์​ชนก กทม EI026156946TH 0xx-359-6965
พัชรียา ชลบุรี​ EI026156929TH 0xx-424-2915
คุณปราณี​ต ED884727018TH 0xx-636-5415
คุณลักษณ์ ED884727021TH 0xx-893-6946
ชัชวาลย์ ED950973318TH 0xx-239-5495
Narongrit EW901748165TH 0xx-263-5495
เนติมา ED950973304TH 0xx-992-6145
ชนุดม Ew656497097th 0xx-554-1961
ธนัช Ei009152992th 0xx-619-4789
บุญเกื้อ Ei009153009th 0xx-874-5156
คุณเจนนี่ จัดส่งโดยตรง 0xx-653-2642
คุณนรภัทร ED990700017TH 0xx-564-5640
คุณนรภัทร ED990700017TH 0xx-564-5640
ปุนยพร รับหน้าร้าน 0xx-165-3269
ลูกค้าF/B รับหน้าร้าน 0xx-145-4426
ลูกค้าF/B รับหน้าร้าน 0xx-399-8782
จรรยา Ew656497070th 0xx-654-6493
จรรยา Ew656497070th 0xx-593-9462
กิรษา Ew656497106th 0xx-556-6624
นฤพนธ์ ED950972842TH 0xx-516-5651
วรวิมล 120006951282 0xx-426-1954
วรวิมล 120006951282 0xx-226-5499
คุณวชวรา ed951102215th 0xx-946-9162
คุณธนกร จัดส่งโดยตรง 0xx-362-4169
วรพงษ์ Ei040311085th 0xx-995-6416
โสวดี Ew255195559th 0xx-651-5623
ชยพล Ei034209552th 0xx-424-2624
ดวงกมล Ew656497083th 0xx-556-4653
k.ธัญรส จัดส่งโดยตรง 0xx-329-4246
คเณศพงศ์ EW885902115TH 0xx-366-4996
จุฑามาศ EW885902141TH 0xx-269-4656
รัตนาพร EW885902155TH 0xx-469-2979
กรกมลวรรณ EW885902169TH 0xx-424-4198
ศักรพีณัชช์ EW885902172TH 0xx-593-9249
รัตนาภรณ์ EI004115879TH 0xx-479-5469
ปรีชา EI004115882TH 0xx-953-5466
PPP69 RS10000066872 0xx-424-9879
จรรยา Ew656497070th 0xx-936-4993
ชีวารัตน์ Ew656497066th 0xx-415-9978
เอนก Ew656497052th 0xx-554-5326
คุณ มนตรี NBKK000521086 0xx-789-6323
ธารพินิจ Ex370812004th 0xx-924-9556
พรพรรณ Ew656497049th 0xx-632-6916
คุณณัฐวัฒน์ FAM0002500002 0xx-659-4454
ณัฐวุฒิ EI030923471th 0xx-469-1669
KingKong789 EV829716880TH 0xx-928-9879
คุณจิตรชญา จัดส่งโดยตรง 0xx-236-9262
คุณเดชา จัดส่งโดยตรง 0xx-554-9592
นัดรับ นัดรับ 0xx-778-9936
ณัฐกฤตา 7110004996605 0xx-569-2241
ธีรพงศ์ 7110004996599 0xx-974-4265
คุณแอน สมุทรปราการ EV883875386TH 0xx-992-2519
คุณกัญจน์นิกข์ กทม EV883875390TH 0xx-923-9498
คุณโชติกา er920417118th 0xx-786-6669
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
มาริสา EI018884412TH 0xx-651-7989
จิตรภาณุ EI018884409TH 0xx-329-8285
วิจิตรา EI018955856TH 0xx-882-8295
ดวงฤทัย EI018884369TH 0xx-623-9451
เรืองฤทธิ์ EI018884390TH 0xx-153-1531
มิสเตอร์ธีร์ EI018884386TH 0xx-980-0075
โสภณ รับหน้าร้าน 0xx-241-6455
วนิชา EI018884372TH 0xx-696-5623
อารักษ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-361-5145
วาฐินี EI018883831TH 0xx-169-9688
คุณ ณัฏฐกันย์ รับหน้าร้าน 0xx-569-3651
คุณมิ้นท์ จัดส่งโดยตรง 0xx-789-4499
นนทกร กทม EI026187373TH 0xx-363-3956
หัสชัย ระยอง​ EI026187387TH 0xx-898-9241
หัสชัย ระยอง EI026187387TH 0xx-556-6491
วิโรจน์​ กทม EI026185077TH 0xx-165-2614
ฐิฏิยากรณ์ กทม EI026187395TH 0xx-461-4165
ณัฐชยาน์ สมุทรปราการ​ EI026185085TH 0xx-162-6561
วันชัย ราชบุรี​ EI026185063TH 0xx-895-3954
สุวินตรา ฉะเชิงเทรา​ ED026185094TH 0xx-978-7964
รัตติกาล FAM0002830071 0xx-361-6596
ทนงค์ รับหน้าร้าน 0xx-426-1694
สุทิพย์ รับหน้าร้าน 0xx-359-6164
พิฏา Ew656497035th 0xx-651-4453
หัสธร 120006951083 0xx-445-6297
โอ้ย จัดส่งโดยตรง 0xx-547-6765
Fiat จัดส่งโดยตรง 0xx-324-9335
ทัศศิลป์ Ew656497021th 0xx-396-1995
พระธีระ ev805742324th 0xx-994-1497
ระพีพร ev805742307th 0xx-292-6419
คุณติ้ก Linemanมาบุญ 0xx-565-6168
- นัดรับ 0xx-329-2828
คุณปลา 7110004996605 0xx-569-2241
นัท นัดเจอ 0xx-624-9645
อาท เดอะมอลลท่าพระ 0xx-995-4151
อาท เดอะมอลล์ท่าพระ 0xx-665-5289
อาท เดอะมอลท่าพระ 0xx-591-5459
ธีรเดช Ed837864647th 0xx-415-1459
อัจฉรา Ed837864678th 0xx-969-4249
ศรัณย์พร รุกขชาติ 2-236261031245 0xx-515-4632
สถาพร Ed837864655th 0xx-454-5524
อนุพันธ์ 2-236473276842 0xx-354-4563
จีระภาค เวียงสถิต 2-236466556406 0xx-246-9632
ลักษิกา Ed836104211th 0xx-954-9522
วิภาดา Ed836104225th 0xx-745-4659
นงลักษณ์ Ew656497018th 0xx-362-9939
ลิขิต Ed836104208th 0xx-924-7951
บริพัทธ์ Ew656497004th 0xx-329-6544
ปิ๊ก จัดส่งโดยตรง 0xx-569-9446
พิสิท รับหน้าร้าน 0xx-782-2936
สุระเชษฐ์ Ew565411065th 0xx-359-1565
นิตยา Ed981595134th 0xx-789-4866
คุณสุนีย์ SCSR000078818(kerry)​ 0xx-549-5442
คิด จัดส่งโดยตรง 0xx-919-1922
โจ Ew656496998th 0xx-936-2939
โจ Ew656496998th 0xx-694-9535
กมลพร จัดส่งโดยตรง 0xx-987-9588
จันทร์ จัดส่งโดยตรง 0xx-495-3998
JohnAliz ขายแล้ว 0xx-556-5532
ธนะพัฒน์ Ew656496984th 0xx-549-9519
pong ofm001q009380 0xx-943-5456
นภัสภรณ์ Ew656496967th 0xx-619-9932
เตชินท์ Ew656496953th 0xx-669-6394
คุณธีรพงษ์ EWxxxxxxxxxTH 0xx-326-5415
ธวัลรัตน์ Ew656496940th 0xx-897-9536
ชลาลัย Ew656496936th 0xx-287-9962
คุณปภาวิน นนทบุรี (โอนปลายทาง) จัดส่งโดยตรง 0xx-795-9455
เมธินี Ew656496848th 0xx-993-5594
ศิริมาส ev805742315th 0xx-497-4598
ระพีพร ev805742307th 0xx-294-2691
โอ๋ ev805742275th 0xx-298-7982
พระวรกร ev805742298th 0xx-445-1452
สุรศักดิ์ Ew655496922th 0xx-153-6551
กุลนารีรัตน์ Ew656496919th 0xx-393-9655
สุภรรัศมิ์ 7110004996797 0xx-562-9491
วชิรวิชญ์ TH1904J1QT9B 0xx-452-5291
เสริมพงศ์ 7110004996803 0xx-547-4268
ฐนธร Ew656496905th 0xx-554-1969
คุณสมิธ EWxxxxxxxxxTH 0xx-545-6563
เก่ง นัดรับ 0xx-994-4469
พลอย นัดรับ 0xx-299-2498
นิค ev805742253th 0xx-616-9464
บัวรัน ev805742240th 0xx-464-7954
จิรพรรณ en349530639th 0xx-419-1962
นิมิตร ev805742338th 0xx-994-4461
สมบัติ ew367862371th 0xx-996-4266
วิไลพร ev805742236th 0xx-299-2297
SD จัดส่งโดยตรง 0xx-146-2997
พระมหาเก่ง ev805742222th 0xx-994-4428
โหรเค นัดรับ 0xx-239-2456
ขายแล้ว ขายแล้ว 0xx-963-5919
คุณศตวัชร์ EU011543983TH 0xx-369-5264
คุณสิทธิพล EU01154403TH 0xx-152-6636
คุณเฉลิมเกียรติ EV599350666TH 0xx-261-5591
คุณโอ๋ นิติภูม EV599350723TH 0xx-641-4289
คุณมด EV599350710TH 0xx-142-6168
ทราย นัดรับ 0xx-639-6556
ทราย นัดรับ 0xx-639-5665
พี่กมล นัดรับ 0xx-363-9515
พี่กมล รับหน้าร้าน 0xx-364-9365
โหรเค นัดรับ 0xx-236-6365
โหรเค นัดรับ 0xx-353-6395
คุณสรวิทย์ รับหน้าร้าน 0xx-245-3636
คุณสรวิทย์ รับหน้าร้าน 0xx-245-6363
สรวิทย์ รับหน้าร้าน 0xx-246-5353
คุณนงลักษ ชลบุรี (รับโอนปลายทาง) จัดส่งโดยตรง 0xx-449-6454
เทพ รับหน้าร้าน 0xx-782-5562
อุษณีย์ Ew656496882th 0xx-596-4969
คุณสุพิชยา EWxxxxxxxxxTH 0xx-423-5651
วรพจน์ Ew656496851th 0xx-554-5466
คุณชยันต์ Cskv190702953 0xx-156-2829
พัชราภรณ์ Ew656496879th 0xx-969-5562
วิกรม Ew656496865th 0xx-795-1664
เมธินี Ew656496848th 0xx-792-9599
ลภัสรดา Ew656496825th 0xx-449-2282
k.นัสรวีย์ จัดส่งโดยตรง 0xx-369-3556
จิรานันท์ Ei015587344th 0xx-464-6551
คุณพีระวุฒิ โอนสิทเบอร์รับต่างสาขาและส่งซอ 0xx-879-3551
คุณ เป๊ก รับหน้าร้าน 0xx-465-9491
คุณ ศิริพร ed801762155th 0xx-932-9328
คุณ ศศิ ed801762164th 0xx-826-3226