อัพเดตเว็บไซต์ / Date Update

6.0.2 , 6.0.1

ฟังก์ชั่นใหม่

-

แก้ไขปัญหา

- ปรับแก้ไขรายการทำนายเบอร์กับนักพยากรณ์ตัวเลข
  • ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหน้า
  • แสดงวันที่ทำนาย